ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی و معاونتهای دانشگاه معارف اسلامی

ریاست دانشگاه(دکتر روح الله شاکری)

 • دفتر ریاست، روابط بین الملل، روابط عمومی و دبیرخانه هیات امناء (آقای سعید خادم حضرتی)
 • مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی(دکتر جعفر جدیری)
 • اداره حراست (دکتر کامران اویسی)
 • اداره گزینش
 • مرکز آموزش های آزاد
 • مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی(آقای مهندس سعید صفایی)

معاونت اداری- مالی و پشتیانی (آقای مهندس سعید صفایی)

 • مدیریت امور اداری و پشتیبانی(آقای مهندس سعید صفایی وش)
 • مدیریت امور مالی (آقای کریم بهرامی)
 • گروه طرح و برنامه

معاونت آموزشی (دکتر حسین ارجینی)

 • مدیریت برنامه ریزی امور آموزشی (آقای مهندس علی احمد عاشوری)
 • مرکز اجرای آزمون ها
 • مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهندس محمود باقری)

معاونت پژوهشی (دکتر حسن پناهی آزاد)

 • مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون درسی (دکتر روح الله پرهیزکاری)
 • مدیریت امور پژوهشی (دکتر حسن محیطی اردکانی)

دانشکده مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی

دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی

دانشکده مطالعات اسلامی