سند چشم انداز

چشم انداز و ماموریت دانشگاه

دانشگاه معارف اسلامی یكی از دو دانشگاه برتر جامع كشور در تولید علم، نظریه ‌پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی است.

 

 ماموریت 10 ساله دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی به عنوان برترین دانشگاه جامع در نیمۀ شرقی كشور و با برخورداری از قطب‌های ممتاز علمی می‌كوشد با التزام به اصول متعالی دین مبین اسلام و با اتكاء به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی كارآمد، ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای به تربیت انسان‌های متعهد، خلاق، متخصص، پژوهشگر و كارآفرین بپردازد و از این رهگذر پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و در راستای اعتلای فرهنگی آن اهتمام ورزد. این ماموریت را از طریق به‌كارگیری فناوری‌های پیشرفته، رعایت استانداردهای جهانی و تقویت همكاری با مراكز علمی و فرهنگی تحقق می‌بخشد و برای تولید و ترویج علم نافع در سطح ملی و بین‌المللی تلاش می‌نماید.

 

ارزش‌های محوری دانشگاه معارف اسلامی

• توحید محوری، عدالت‌محوری و اعتلای اصل مترقی ولایت فقیه
• اعتلای فرهنگ اسلامی- ایرانی
• اعتلای كرامت و منزلت انسانی، تكریم علم و عالم و شاگردپروری
• مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بین‌المللی
• دانش‌آفرینی، دانش‌گستری و ارج نهادن به آفرینش‌های فكری
• خودباوری، نوآوری، رقابت‌پذیری و آزاد‌اندیشی علمی
• پای‌بندی به مصالح عمومی و تقویت روحیۀ مشاركت جمعی
• تعامل سازنده و مؤثر در همكاری‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی
• اعتلای زبان فارسی در شمار یكی از زبان‌های علمی بین‌المللی

 

اهداف كلان ۱۰ ساله دانشگاه معارف اسلامی

۱. افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دست‌یابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ‌ویژه در تحصیلات تكمیلی، توسعه محیط یادگیری خلاق و جذاب، ارتقاء اثربخشی آموزش، تاسیس حوزه‌های میان‌رشته‌ای و تربیت دانش‌آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه

۲. افزایش كیفی و كمی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دست‌یابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و فناوری در سطح ملی و فراملی

۳. ارتقای توانمندی‌ در كارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت‌های بهره‌برداری و انتقال فناوری‌‌های نوین و تولید و ارائه محصولات/ خدمات تخصصی دانش‌بنیان

۴. تقویت تعلق و تعهد به اسلام و ایران، تعمیق فضایل اخلاقی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت مشاركت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

۵. استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشاركتی

۶. برخورداری از منابع انسانی كارآمد، شایسته و ملتزم به ارزش‌های محوری دانشگاه

۷. مدیریت مؤثر منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه‌های استقلال مالی

۸. گسترش و تعمیق تعاملات سازنده و هم‌افزا با مراكز علمی، ‌فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی

۹. ارتقای تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

۱۰. توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای كالبدی و زیرساخت‌های تجهیزاتی، فناورانه و كالبدی

۱۱. توسعه وارتقای روزآمد قابلیت‌ها و كاربست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۲. تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست