شورای فرهنگی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱  حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری ریاست دانشگاه و رئیس شورا
۲  حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جعفر جدیری صابونی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی و دبیر شورا
۳  حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین ارجینی معاون آموزشی و عضو شورا
۴  آقای مهندس سعید صفایی‌وش معاون اداری و مالی و عضو شورا
۵  حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا ابروش عضو هیات علمی و عضو شورا
۶  آقای دکتر امیر سیاه‌پوش مسئول بسیج اساتید و عضو شورا
۷  حجت‌الاسلام اسماعیل رحمانیان مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورا
۸  حجت‌الاسلام حسنعلی زمانی نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی و عضو شورا