فراخوان مقاله “دومین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی”

فراخوان مقاله “دومین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی”

سه شنبه, ۱۷ دی, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشگاه معارف اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی با همکاری دانشگاه معارف اسلامی و دیگر نهادهای علمی مربوطه، بر آنست تا با حول و قوه الهی دومین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی با تأکید بر نقد کارآمدی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را در اسفند ۹۸ برگزار نماید.

آخرین مهلت ارسال چکیده: ۳۰ دی‌ماه

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۰ بهمن‌ماه

تاریخ برگزاری همایش: پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محورهای همایش:

الف. وضع‌شناسی کارآمدی و الزامات اثربخشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 1.  مسأله‌محور بودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها؛
 2.  بومی سازی نظریه های موجود در علوم انسانی؛
 3.  نقش و جایگاه پایان نامه ها و رساله ها در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
 4.  شاخص ها و لوازم کاربردی بودن پایان نامه ها و رساله ها؛
 5.  تبیین نقشِ دانشجویان، استادان، نهادهای آموزشی ـ پژوهشی و حاکمیتی در کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها؛
 6.   نقش مطالعات بینا‌رشته‌ای در کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها.

ب. رویکرد انتقادی به محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 1.  نقد مبانی علوم غربی و بهره‌گیری از مبانی نظری اسلامی؛
 2.  مقابله با بی اخلاقی ها و تخلفات علمی و پایبندی به قوانین و مقررات ناظر بر مالکیت معنوی و مادی؛
 3.   ضرورت تناسب سطح و رشته تحصیلی گروه هدایت‌کننده و دانشجو در کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها.

ج.  نقش سازمان‌های علمی کشور در کارآمدی و اثربخشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 1.  نقش اسناد بالادستی(مانند بیانیه گام دوم انقلاب، نقشۀ جامع علمی و سند مهندسی فرهنگی کشور) در پایان-نامه‌نویسی؛
 2.  راهکارهای مشارکت و تعامل استادان حوزوی و دانشگاهی در فرآیند پایان‌نامه نویسی؛
 3.  بازنگری و کارآمدسازی سرفصل‌های درسی و منابع درسی بومی و اسلامی؛
 4.  رویکرد حمایتی و نظارتی مراکز آموزش عالی و سازمان‌های دولتی و خصوصی بر پایان‌نامه‌نویسی.

د. محور خاص: عوامل مؤثر بر کارآمدی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزۀ تقریب مذاهب اسلامی

 1.  اهمیت کاربستِ روش «مطالعات تطبیقی» و رویکرد «بینارشته ای» در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقریبی؛
 2.  مطالعه انتقادی «رویکردها» و «راهبردهای» نگارش  پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقریبی؛
 3.  ضرورت توجه به مطالعات میان فرهنگی در نگارش پایان نامه ها و رساله های تقریبی؛
 4.  مطالعه انتقادی نظام تدوین مسائل در نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقریبی؛
 5.  رهیافت انتقادی در بهره‌گیری از منابع و آثار علمی مذاهب اسلامی و تأثیر آن بر کارآمدی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقریبی.
منبع خبر: روابط عمومی