نشریه شماره ۵۵ فصلنامه «مطالعات تفسیری» منتشر شد

نشریه شماره ۵۵ فصلنامه «مطالعات تفسیری» منتشر شد

یکشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۴۰۲

پنجاه و پنجمین  شماره فصلنامه مطالعات تفسیری (پاییز ۱۴۰۲) با مشخصه‌ها و مقاله‌های ذیل منتشر ‌شد:

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر سید رضا مؤدب

دبیر تحریریه: دکتر علیرضا کمالی

کارشناس فصلنامه: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی محمدی مجد

 

ترتیب

عنوان نویسنده رتبه / گروه / محل خدمت

۱

نگرشی تحلیلی به آراء مفسّران در آیه «کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ» سعید نمازی‌زادگان

احمد آقائی‌زاده ترابی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲

تحلیل و بررسی مخاطب آیه ۳۵ مریم درباره نافرزندداری خدا محمدعلی رستمیان استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

۳

تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره آیات قرآنی ناظر به تفسیر به رأی علی مدبر (اسلامی) استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۴

سنخیت میان همسران، تاملی در تفسیر آیه ۲۶ سوره نور اسماعیل سلطانی بیرامی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

۵

بررسی تفسیری آیه «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» در آیات مکی علیرضا کمالی استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی

۶

نقد دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی دربارۀ روش‌های دعوت به دین در آیه ۱۲۵ نحل محسن ایزدی

محمد جعفریان

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

۷

متغیّرهای امنیت‌ساز در حکومت اسلامی بر پایه تحلیل محتوای سوره توبه مهدی جامعی

علیرضا نوبری

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

۸

کاربست محکمات آیات در حل تعارض قوانین علیرضا ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

۹

باز‌تبیین مفهوم «صراط» در تفاسیر عرفانی پیش از ابن‌عربی و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری ـ عرفانی ابن‌عربی زینب رامه

سید حمیدرضا میرعظیمی

محمود شیخ

دانشجوی دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

۱۰

خوانشی نو از آیه ۵۱ سوره قصص مجید شمس کلاهی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید.

منبع خبر: معاونت پژوهشی