نشریه شماره ۷۵ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

نشریه شماره ۷۵ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

چهارشنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۳

هفتادوپنجمین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (زمستان ۱۴۰۲) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر شد.

صاحب‌امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی

مدیرمسئول: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر روحالله شاکری

سردبیر: آیتالله دکتر احمد بهشتی

دبیر تحریریه: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر اباذر نبویان

 

ردیف

نام مقاله نویسنده مشخصات نویسندگان

۱

تحلیل انتقادی دیدگاه حکماء و متکلمان مسلمان در مسئله عینیت بدن دنیوی و اخروی علی نگارستانی کارشناسی‌ارشد مدرسی مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی (نویسنده مسئول)
حسن پناهی‌آزاد دانشیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

۲

زبان قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی مهدی سعیدی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام‌نور تهران و مدرس معارف اسلامی (نویسنده مسئول)
ولی‌اله نقی‌پورفر دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم و مدرس معارف اسلامی

۳

نقد رویکرد ابن‌تیمیه در باور شیعیان به مهدویت(عج) محمدرضا باغبان‌زاده امشه استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان

۴

نقدی بر مقاله «تحلیل و بررسی نظریه علّامه طباطبایی در مورد صفت تکلّم خداوند» سید جواد احمدی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گنبد کاووس

۵

وحدت یا کثرت ساحت‌های بدن و روح با تأکید بر مستندات درون دینی علی کریمیان صیقلانی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان

۶

دفاع از عصمت امام علی(ع) در مواجهه با الزامات سیف‌الدین آمدی در کتاب أبکار الأفکار علی نوری دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه فردوسی مشهد‌
محمدجواد عنایتی‌راد استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)
سید حسین سید موسوی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

۷

خوانشی نو از ماهیت ایمان با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و جان هیک مرضیه محصص استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
یونس رضازاده دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

۸

نقد الحاد تاریخ‌مدارانه آگوست کنت سید عبدالرئوف افضلی استادیار گروه فلسفه جامعه المصطفی(ص) العالمیه

۹

مقایسه تحلیل «تجربه نزدیک به مرگ» از نگاه مادی‌گرایانه و فلسفه و عرفان اسلامی حسین رهنمائی استادیار بخش تخصصی مبانی نظری اسلام دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

۱۰

بررسی دلالت آیات میقات بر بداء طاهر کریم‌زاده استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)
رضا علی شیرخدا دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام، دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم نوئی استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

 

جهت مشاهده و دریافت چکیده مقالات اینجا کلیک نمایید.

منبع خبر: معاونت پژوهشی