هیأت امناء

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مصطفی رستمی

رئیس نهاد و رئیس هیأت امنا

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح ا... شاکری

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

حضرت آیت ا... سید هاشم حسینی بوشهری

عضو هیأت امنا

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابراهیم کلانتری

عضو حقیقی هیأت امنا

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی

عضو حقیقی هیأت امنا

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا حاج ابراهیم

عضو حقیقی هیأت امنا

رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور

عضو حقوقی هیأت امنا

وزیر علوم تحقیقات و فناروی

عضو حقوقی هیأت امنا

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

عضو حقوقی هیأت امنا