هیأت امناء

shakeri

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا

rostami

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصطفی رستمی

رئیس نهاد و رئیس هیأت امنا

navab

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن نواب

عضو حقیقی هیأت امنا

booshehri

حضرت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری

عضو حقیقی هیأت امنا

mirkazemi

جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی

(رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)

عضو حقوقی هیأت امنا

zolfigol

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل

(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

عضو حقوقی هیأت امنا

babaee

جناب آقای دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی

عضو حقیقی هیأت امنا

mortazavee

جناب آقای دکتر سید صولت مرتضوی

عضو حقیقی هیأت امنا

horzadeh

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی حرزاده

(معاون آموزشی و پژوهشی نهاد)

عضو حقوقی هیأت امنا