پذیرش کارشناسی‌ارشد

پذیرش کارشناسی‌ارشد

چهارشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۷

مدرسی اخلاق اسلامی
مدرسی انقلاب اسلامی
مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مدرسی مبانی نظری اسلام
مدرسی معارف قرآن و حدیث
ارتباطات و تبلیغ فرهنگی
مدیریت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامی
مشاوره با رویکرد اسلامی

 

سرفصل دروس کارشناسی‌ارشد

 

شرایط پذیرش
الف) عمومی
۱. التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
۲. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳. نداشتن سوءپیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
۴. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مراجع ذی‌‌صلاح همچون اداره نظام وظیفه و… .
۵. حداکثر سن برای رشته‌های مدرسی معارف اسلامی ۳۵ سال و برای رشته‌های مشاوره ، ارتباطات، مدیریت سازمان‌ها ۴۰ سال.

تبصره: مدت زمان خدمت سربازی (معافیت، محاسبه نمی‌گردد) و حضور در جبهه، به سقف سنی افزوده می‌شود.

 

۶. توانایی جسمی و روحی لازم جهت تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته انتخابی.
۷. عدم استخدام در هیچ‌یک از ارگان‌ها و یا سازمان‌های دولتی.
۸. دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (احراز این شرط، پس از قبولی در آزمون خواهد بود).

 

ب) اختصاصی
۱. قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی.
ـ برادران

۲. داشتن مدرک سطح دو حوزوی و اتمام پایه ده کتبی (مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران)

تبصره ۱: پس از قبولی، برای ارائه مدرک کتبی پایه ده، فرصت لازم داده خواهد شد.
تبصره ۲: رشته‌های مشاوره، ارتباطات، مدیریت سازمان‌ها، نیازی به ارائه مدرک کتبی پایه ده ندارند.

 

ـ خواهران

۲. داشتن مدرک سطح دو حوزوی (مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران).

آمار

آمار تا نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پذیرش دانشجو: کارشناسی ارشد(مرد) ۹۲۵ نفر، کارشناسی ارشد(زن) ۴۳۹ نفر، جمعا ۱۳۶۴ نفر

دانشجویان جاری: کارشناسی ارشد(مرد) ۴۸۵ نفر، کارشناسی ارشد(زن) ۲۳۳ نفر، جمعا ۷۱۸ نفر

دانش آموختگان: کارشناسی ارشد(مرد) ۴۱۷ نفر، کارشناسی ارشد(زن) ۲۰۷ نفر، جمعا ۶۲۴ نفر