کتاب «اندیشه‌های انسان‌شناختی بانو مجتهده امین با رویکرد اسلامی‌سازی علوم اسلامی» منتشر شد

کتاب «اندیشه‌های انسان‌شناختی بانو مجتهده امین با رویکرد اسلامی‌سازی علوم اسلامی» منتشر شد

دوشنبه, ۱۴ اسفند, ۱۴۰۲

بی‌تردید شناخت مقدمه عمل و رفتار است و آشنایی با زوایای گوناگون انسان در سامان‌دهی به رفتار او تأثیر مستقیم دارد از این رو اندیشمندان جهان اسلام همواره موضوع شناخت انسان را یکی از سرفصل‌های آثار خود قرار داده و به مدد ابزار عقل و نقل و شهود به معرفی هر چه بیشتر انسان به منظور رسیدن به سعادت همت گمارده‌اند. یکی از دانشمندان معاصر خانم مجتهده امین هستند که با جدیت بلیغ و همت استوار با علوم اسلامی آشنا شده و عمر با برکت خویش را در راه تعلیم و نشر معارف الهی و بویژه شناخت انسان صرف کرده و به نماد علم و اخلاق برای بانوان ایران اسلامی تبدیل شده‌اند.
مؤلف ارجمند در کتاب پیش رو به تبیین اندیشه‌های انسان‌شناختی اندیشمند معاصر بانو مجتهده امین و تأثیر آن در اسلامی‌سازی علوم پرداخته است. بدین منظور در فصل نخست به تشریح شخصیت گرانقدر مجتهده امین و تبیین معنای انسان، مبانی انسان‌شناختی و اسلامی‌سازی علوم همت گمارده است. در فصل دوم به ویژگی‌های انسانی مانند فطرت، جاودانگی و خلافت اشاره شده و دیدگاه بانوی فاخر ایران اسلامی در این محورها به تفصیل بیان شده است. فصل پایانی کتاب به وجوه تأثیر مبانی انسان‌شناختی در اسلامی‌سازی علوم اختصاص دارد. نویسنده محترم در این فصل در چهار حوزه؛ مبانی، روش، مسایل و اهداف تأثیرات شناخت انسان را بررسی کرده است و نسبت مستقیم شناخت انسان در اسلامی‌سازی علوم را در ۱۸۱ صفحه به نمایش گذاشته است.
جهت آشنایی بیشتر با مطالب این اثر صفحه‌های آغازین کتاب را ملاحظه کنید.