View Book Details

سنت آزمایش بشری در قرآن

مؤلف: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جواد سلیمانی امیری

موضوع:

نوع: کمک درسی

ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی

شابک:

خدای متعال انسان را آفرید و زمین و آسمان‌ را در خدمت او نهاد تا در پرتو آن طی طریق سعادت هموارتر گردد. سنت‌های الهی به‌عنوان شیوه و منش مستمر خدای سبحان و به بیان دیگر به‌مثابه قانون الهی است که ازجمله ویژگی‌های آن ثبات و پایداری و تبدیل ناپذیری آن است، چنانکه قرآن کریم در آیات مختلفی بر آن تأکید ورزیده و فرموده است: «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلا» (احزاب / 62؛ فتح / 23؛ فاطر / 43) یکی از سنت‌های ثابت الهی در نظام بشری، سنت امتحان است. ازجمله اهداف این سنت زمینه‌سازی رشد و تعالی انسان و جداسازی راستگویان از مدعیان دروغین است. این سنت الهی فراگیر است و همه انسان‌ها را شامل است، بر این پایه انبیاء و اوصیاء الهی در طول زندگی خویش، همواره مورد آزمایش الهی قرار داشته‌اند. کتاب حاضر به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جواد سلیمانی امیری دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در هفت فصل نگارش یافته است. ایشان در این اثر بر آن است تا ماهیت، ویژگی‌ها، انواع، اهداف و ابزارهای سنت آزمایش را از منظر آیات نورانی قرآن کریم بررسی نماید. نویسنده محترم در فصل آغازین کتاب به بیان «کلیات» پرداخته و در قالب چهار گفتار به معرفی اجمالی آثار موجود در باره سنت آزمایش، مفهوم‌شناسی آزمایش و واژگان معادل آن در قرآن، دلایل سنت‌مندی جامعه و تاریخ در قرآن و اهمیت سنت آزمایش در قرآن پرداخته است. فصل دوم در قالب دو گفتار حقیقت سنت آزمایش و شرایط و ویژگی‌های سریان آزمایش الهی را واکاوی نموده است. فصل سوم به بیان اهداف سنت آزمایش اختصاص یافته است و طی آن اهداف کلان و جزئی این سنت تبیین شده است. فصل چهارم حکمت آزمون معصومان(ع) را واکاویده است. فصل پنجم به بحث پیرامون دلایل تحول، نوع و حکمت آزمایش پرداخته است. فصل ششم به بررسی قلمرو سنت آزمایش اختصاص دارد و در چهار گفتار به بیان انواع آزمایش الهی، آزمایش به نعمت‌ها و خوشی‌ها، آزمایش به محنت‌ها و سختی‌ها و آزمایش به غیر نعمت‌ها و محنت‌ها پرداخته است. فصل پایانی نکته‌های مهم بحث سنت امتحان الهی را مورد مداقه قرار داده است. این اثر در 264 صفحه در قطع وزیری و با قیمت 60 هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه معارف اسلامی به زیور طبع آراسته شده است. جهت آشنایی بیشتر با مطالب این اثر صفحه‌های آغازین کتاب را ملاحظه نمایید.
در این اثر تلاش شده تا ماهیت، ویژگی‌ها، انواع، اهداف و ابزارهای سنت آزمایش را از منظر آیات نورانی قرآن کریم بررسی نماید. فصل آغازین کتاب به بیان «کلیات» اختصاص یافته و در قالب چهار گفتار «آثار موجود در باره سنت آزمایش»، «مفهوم‌شناسی آزمایش و واژگان معادل آن در قرآن»، «دلایل سنت‌مندی جامعه و تاریخ در قرآن» و «اهمیت سنت آزمایش در قرآن» معرفی شده است. فصل دوم در قالب دو گفتار «حقیقت سنت آزمایش» و «شرایط و ویژگی‌های سریان آزمایش الهی» را واکاوی نموده است. فصل سوم به بیان اهداف سنت آزمایش اختصاص یافته است و طی آن اهداف کلان و جزئی این سنت تبیین شده است. فصل چهارم حکمت آزمون معصومان(ع) را واکاویده است. فصل پنجم به بحث پیرامون دلایل تحول، نوع و حکمت آزمایش پرداخته است. فصل ششم به بررسی قلمرو سنت آزمایش اختصاص دارد و در چهار گفتار به بیان «انواع آزمایش الهی»، «آزمایش به نعمت‌ها و خوشی‌ها»، «آزمایش به محنت‌ها و سختی‌ها» و «آزمایش به غیر نعمت‌ها و محنت‌ها» پرداخته است. فصل پایانی نکته‌های مهم بحث سنت امتحان الهی را مورد مداقه قرار داده است.