View Book Details

اندیشه اسلامی (1)

مؤلف: حجت‌الاسلام دکتر مهدی ترتیفی

موضوع:

نوع: درسی

ناشر: نشر معارف

شابک:

نویسنده در این اثر، روشی نوین را به کار بسته است. ایشان مفاهیم و مطالب مرتبط با نظام اعتقادی را با عطف توجه به عرصه هنر و رسانه، که ابزاری کارآمد در انتقال دیدگاه‌ها و آراء است، گام به گام با دانشجو به بحث نهاده و ایده‌ها و آراء ارائه شده در قطعاتی از فیلم‌های محتوی قطعات اعتقادی و متناظر با زمینه علم و فناوری  را، بررسی کرده است. هر درس از این کتاب با اختصاص به یک مبحث از درس اندیشه اسلامی1، با یک یا چند قطعه از فیلم‌های یادشده، برای جلب مشارکت دانشجو، همراه شده است. متن این کتاب به صورت کاغذی و همراه با لوح فشرده قطعات فیلم‌ها تولید شده است.