اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی رشته مدرسی اخلاق اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی اخلاق اسلامی» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی که [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی رشته مدرسی مبانی نظری اسلام

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی مبانی نظری اسلام» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس»

با توجه به مصوبات و قوانین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، لازمه تدریس در دانشگاه «مجوز تدریس» است. برای اخذ این مجوز (که باید از طریق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدام و صورت پذیرد) [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس»

با توجه به مصوبات و قوانین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مبنی بر اینکه برای تدریس در دانشگاه‌ها نیاز به مجوز تدریس است. برای اخذ مجوز تدریس هم باید از نهاد رهبری اقدام شود. اخذ مجوز تدریس نیاز [...]

مشاهده جزئیات...

نشریه شماره ۶۵ فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» به زودی منتشر خواهد شد

شصت و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی (تابستان ۱۴۰۰) با مشخصات و مقاله‌های ذیل به زودی منتشر خواهد شد.: صاحب‌امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی مدیرمسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری سردبیر: دکتر مصطفی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته مدرسی قرآن و متون اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی قرآن و متون اسلامی» است.   تذکرات: ۱. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته تاریخ و تمدن اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «تاریخ و تمدن اسلامی» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته انقلاب اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «انقلاب اسلامی» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی که در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته تاریخ و تمدن اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «تاریخ و تمدن اسلامی» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی رشته توسعه و تبلیغ دین (گرایش تبلیغ دین)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی گرایش «تبلیغ دین» است. تذکرات: ۱. دانشجویانی که در [...]

مشاهده جزئیات...